Georgina Screpnik

Georgina Screpnik

Thông tin cá nhân

Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 8

Thông tin về tôi:

I am Italo-Argentinean girl. I moved to Sweden this year. I speak English, Spanish, Italian and I am learning Swedish right now. I have travelled a bit, I am into culinary arts, photography, painting and nature.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: