Gediminas Ramoska

Gediminas Ramoska

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 8 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Lithuania | Bản ngữ

Tôi đang học: