Gania Abdi

Gania Abdi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập

Tôi đang học: