Gabriella M

Gabriella M

Thông tin cá nhân

Tuổi: 19
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Trung cấp

Tôi đang học: