Gülbin Demir

Gülbin Demir

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Kurd | Bản ngữ
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp

Tôi đang học: