furq lahi

furq lahi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập | Sơ cấp
  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp