FRANK WANG

FRANK WANG

Thông tin cá nhân

Tuổi: 35
Ngày sinh: Ngày 17 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Trung (Trung Hoa) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học: