Firas Al-Eshoush

Firas Al-Eshoush

Thông tin cá nhân

Tuổi: 33
Ngày sinh: Ngày 10 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Cao cấp
  • Tiếng Trung | Cao cấp

Tôi đang học: