Farzana Dudhwala

Farzana Dudhwala

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Bản ngữ
  • Tiếng Gujarat | Bản ngữ

Tôi đang học: