farnosh ahangaran

farnosh ahangaran

Thông tin cá nhân

Tuổi: 18
Ngày sinh: Ngày 19 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ

Tôi đang học: