Fanni Vreckó

Fanni Vreckó

Thông tin cá nhân

Tuổi: 16
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

 • Tiếng Hungary | Bản ngữ
 • Tiếng Đức (Đức) | Trung cấp
 • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp
 • Tiếng Serbia | Sơ cấp
 • Tiếng Nhật | Sơ cấp
 • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp

Tôi đang học:

 • Tiếng Đức (Đức) | Trung cấp
 • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp
 • Tiếng Nhật | Sơ cấp
 • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp
 • Tiếng Serbia | Sơ cấp