fabiola rostellato

fabiola rostellato

Thông tin cá nhân

Tuổi: 60

Thông tin về tôi:

Hi everyone. I would to speak and to understand english better. Who could help me, please?

I thank you in advance.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: