Fabiano Barbara Mendes

Fabiano Barbara Mendes

Thông tin cá nhân

Tuổi: 34
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 4

Thông tin về tôi:

Soy Fabiano 32años brasileño viviendo en Barcelona España. Soy gay. I´m gay.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: