Eve Skoglund

Eve Skoglund

Thông tin cá nhân

Tuổi: 57
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 9

Thông tin về tôi:

I'm looking for someone to help me learn basic Finnish and English.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: