Espen Kirkegaard Espensen

Espen Kirkegaard Espensen

Thông tin cá nhân

Tuổi: 50
Ngày sinh: Ngày 25 tháng 3

Thông tin về tôi:

Teaching history, philosophy and social sciences. Would like to practice German and French.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: