Ersin SAYIN

Ersin SAYIN

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Sơ cấp

Tôi đang học: