ERICKA PARAMO

ERICKA PARAMO

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 5 tháng 4

Thông tin về tôi:

Hello everybody! I'm looking for somebody who I can improve my second and third languages. They are English and German. I'm also open to speak Spanish because that is my first language.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: