Emre Adıyaman

Emre Adıyaman

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 10 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Bản ngữ

Tôi đang học: