Emilia Kaczmarek-Nawrocka

Emilia Kaczmarek-Nawrocka

Thông tin cá nhân

Tuổi: 40
Ngày sinh: Ngày 30 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ

Tôi đang học: