Ellen Siller

Ellen Siller

Thông tin cá nhân

Tuổi: 44

Thông tin về tôi:

Hi, I would like to improve my English language skills. I am a native German speaker from Austria and if I can help anyone with German in exchange for their language please feel free to contact me.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: