Elisabeth B

Elisabeth B

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 31 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Đức (Đức) | Sơ cấp
  • Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út) | Sơ cấp