Eleni Minadaki

Eleni Minadaki

Thông tin cá nhân

Tuổi: 33
Ngày sinh: Ngày 31 tháng 7

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp

Tôi đang học: