Elīna Tuļika

Elīna Tuļika

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 21 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Latvia | Bản ngữ
  • Tiếng Nga | Trung cấp
  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Sơ cấp

Tôi đang học: