Efi Simou

Efi Simou

Thông tin cá nhân

Tuổi: 19
Ngày sinh: Ngày 26 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Cao cấp

Tôi đang học: