Duy Thai  Dao

Duy Thai Dao

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp
  • Tiếng Nhật | Sơ cấp