Duong Nguyen

Duong Nguyen

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Romania | Sơ cấp