Dung Ho

Dung Ho

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 5

Thông tin về tôi:

Hello,

I like to improve my English and make new friends all around the world.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: