Duncan Lindsay

Duncan Lindsay

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 27 tháng 8

Thông tin về tôi:

wanting to learn Latvian and Japanese please help me

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Nhật | Sơ cấp
  • Tiếng Latvia | Sơ cấp