Dr joung Lee

Dr joung Lee

Thông tin cá nhân

Tuổi: 47
Ngày sinh: Ngày 26 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp
  • Tiếng Hàn Quốc

Tôi đang học:

  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp