Dominika Kaszubska

Dominika Kaszubska

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 3 tháng 9

Thông tin về tôi:

Studente di Archeologia. A metà polacca, a metà italiana.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: