Dominik Šimko

Dominik Šimko

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 9 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Séc | Cao cấp
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học: