Dio Dragaj

Dio Dragaj

Thông tin cá nhân

Tuổi: 15
Ngày sinh: Ngày 27 tháng 4

Thông tin về tôi:

Sup my name is Dio, I‘m 14 years old. I‘m skilled in english and german. I could teach you one if those in exchange for your japanese skills.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Nhật | Sơ cấp