dina ahmed

dina ahmed

Thông tin cá nhân

Ngày sinh: Ngày 19 tháng 1

Thông tin về tôi:

I study English .can any one help me?

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Trung cấp

Tôi đang học: