Dien Nguyen Thanh

Dien Nguyen Thanh

Thông tin cá nhân

Tuổi: 36
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp

Tôi đang học: