Desislava Kumanova

Desislava Kumanova

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Bulgaria | Bản ngữ

Tôi đang học: