Dejana Rakič

Dejana Rakič

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 5

Thông tin về tôi:

Hallo, my name is Dejana. I'm 23 year old. I study history and communication science.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Croatia | Bản ngữ
  • Tiếng Serbia | Trung cấp

Tôi đang học: