David Pliska

David Pliska

Thông tin cá nhân

Tuổi: 39

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Séc | Bản ngữ
  • Tiếng Hungary | Sơ cấp
  • Tiếng Anh | Sơ cấp

Tôi đang học: