Darko Almasi

Darko Almasi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 19 tháng 9

Thông tin về tôi:

i would like to learn german, but you can also write on english..

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Croatia | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp

Tôi đang học: