Daniela Jakubková

Daniela Jakubková

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 5 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Trung cấp
  • Tiếng Séc | Trung cấp

Tôi đang học: