Daniel Srogončík

Daniel Srogončík

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 21 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ

Tôi đang học: