Claudia Trindade

Claudia Trindade

Thông tin cá nhân

Tuổi: 42
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 7

Thông tin về tôi:

I'm preparing myself to move to other country. One with good education and safety to live with my son.

If I learn before at least the basics it will help the integration.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: