Claire C

Claire C

Thông tin cá nhân

Tuổi: 34
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 10

Thông tin về tôi:

You can be the best, just let me be the happiest. :) cheers!

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Anh | Bản ngữ
  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ
  • Tiếng Trung | Trung cấp

Tôi đang học: