cici cuit

cici cuit

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út) | Sơ cấp
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Sơ cấp
  • Tiếng Hindi | Sơ cấp