Christian Moen

Christian Moen

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 29 tháng 6

Thông tin về tôi:

I'm an Norwegian who needs to get better in English!

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Na Uy (Bokmål) | Bản ngữ

Tôi đang học: