Christelle-Vox Cecchinel

Christelle-Vox Cecchinel

Thông tin cá nhân

Tuổi: 44
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 3

Thông tin về tôi:

I try to learn Finnish in order to establish contacts with Finnish Metalheads \m/

j'essaye d'apprendre le finnois dans le but de créer des contacts avec des Metalheads finlandais \m/

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: