Chris Jack

Chris Jack

Thông tin cá nhân

Tuổi: 31
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Bản ngữ
  • Tiếng Trung (Trung Hoa) | Bản ngữ
  • Tiếng Việt

Tôi đang học: