Chousein Kara ivrachim

Chousein Kara ivrachim

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Bản ngữ
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Cao cấp

Tôi đang học: