Chloe Park

Chloe Park

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 1

Thông tin về tôi:

Hey guys !!

I'm a Fashion designer,looking to improve my English n French!

I am a Korean. I have a working on fashion company. I am looking for someone who either speaks both English and French In the latter case, I could teach you Korean and you can teach me your language.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hàn Quốc | Bản ngữ

Tôi đang học: