Cezary Trojanski

Cezary Trojanski

Thông tin cá nhân

Tuổi: 59
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 7

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ

Tôi đang học: