Cesar Lorenzo

Cesar Lorenzo

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 8

Thông tin về tôi:

I'm currently learning german and russian, i'm fluent in english and french and my native language is spanish.

I like playing the piano during my free time. I study mechatronics engineerng at university

Woulf like to improve my german

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: